The Vintage Wedding Fair at The Alverton, Truro 09-03-14

.